Polityka prywatności

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów sklepu e-butik.opticcollet.pl oraz korzystania z plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest: VN Group Violetta Nowak z siedzibą przy: ul. Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra. (zwanych dalej: “stronami internetowymi”).

Zbiór klientów sklepu jest zgłoszony do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych(GIODO).

Użytkownicy korzystający z naszego Sklepu są anonimowi do momentu, kiedy sami nie zdecydują inaczej. Informacje, wynikające z zasad połączeń realizowanych w Internecie, zawarte w tzw. logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych.

Przetwarzanie danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe VN Group Violetta Nowak zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.

Klienci mają możliwość korzystania z e-butik.opticcollet.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w e-butik.opticcollet.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie e-butik.opticcollet.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z VN Group Violetta Nowak dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których e-butik.opticcollet.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

Założenie konta w e-butik.opticcollet.pl nie jest wymagane, istnieje możliwość złożenia zamówienia wyrażając jednorazową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przedmiotowego zamówienia poprzez kontakt z Działem Obsługi.

W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta e-butik.opticcollet.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a VN Group Violetta Nowak, której przedmiotem są usługi świadczone przez VN Group Violetta Nowak na warunkach określonych w Regulaminie.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właścicieli Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Dane użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego.

Klient ma prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych korzystając z formularza dostępnego w mailu newslettera.

Dane osobowe w toku realizacji zamówienia

W celu realizacji umowy, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

Operatorzy przesyłek:

  • Poczta Polska Oddziała Jelenia Góra

 

Operatorzy płatności:

  • PayU S.A., ul.Grunwaldzka 182 60-166 Poznań – operator systemu PayU,

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Polityka plików Cookies

Niektóre obszary sklepu e-butik.opticcollet.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia wykonania danej operacji. Pliki te nigdy nie są wykorzystywane do zbierania poufnych danych, a w większości przypadków służą do identyfikacji powracającego na nasze strony Klienta oraz do zbierania danych statystycznych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby firmy i nieudostępnianych osobom trzecim pod żadnym pozorem.

Mając dostęp do Internetu można skorzystać z serwisów pozwalających na wyłączenie cookies, są to np.:www.anonymizer.com,www.Idzap.com,www.privada.com. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w składaniu zamówień. Należy pamiętać, że informacje zbierane przy pomocy cookies będą wykorzystywane w sposób nienaruszający prawa do prywatności, pozwolą nam natomiast poprawić jakość naszej oferty.

Czym są pliki “cookies”?

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane w sensie informatycznym(zapis komputerowy), w szczególności są to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator numeryczny lub alfanumeryczny.

Do czego używamy plików “cookies”?

Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Prostym przykładem funkcjonalności cookies są na przykład przechowywane tymczasowo dane o zawartości Twojego koszyka zakupów na naszej stronie do momentu złożenia zamówienia.

Jakich plików “cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki “cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików “cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.