Regulamin

Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego e-butik.opticcollet.pl  jest VN Group Violetta Nowak z siedziba w Jeleniej Górze przy ulicy Kasprowicza 52 (zwanym dalej Sprzedającym).

Złożenie zamówienia w sklepie www.e-butik.opticcollet.pll oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Rejestracja klienta

Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia “formularza rejestracyjnego”.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu.

Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w “formularzu rejestracyjnym”.

Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail i/lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne,  podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący.

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

Dla modeli z dostępnością 24 godziny terminy realizacji zamówień wynoszą do 3 dni roboczych oraz do 48 godzin jeżeli zamówienie złożono do godziny 12-stej i wybrano opcję przesyłki ‘kurier za pobraniem’. Dla pozostałych modeli obowiązuje okres realizacji od 2 do 6 tygodni, zależnie od marki i modelu.

Każda transakcja będzie potwierdzana fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto Sprzedającego lub za pośrednictwem portalu www. PayU.pl. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego. W przypadku zamówienia towaru, dostępnego ze statusem ‘na zamówienie’, kupujący jest zobligowany do wpłacenia zaliczki w wysokości min. 50% wartości zamówionego towaru. Towar ten zostanie zamówiony po  wpłynięciu należności na konto.

Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

Gwarancja i reklamacje

Sprzedający udziela pełnej gwarancji na zakupione towary i usługi, ręczy za oryginalność sprzedawanych produktów oraz ich wysoką jakość wykonania, zgodną z europejskimi normami. Dodatkowo dokona wszelkich starań i dbałości w zabezpieczeniu wysyłanego towaru.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu zniszczenia podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki w dniu odbioru.

W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony z wszystkimi metkami w oryginalnym, kompletnym opakowaniu). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem [email protected]). Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Do przesyłki reklamowanego towaru należy połączyć formularz reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

  • towarów, które noszą ślady użytkowania lub mają zniszczone oryginalne opakowanie,
  • towarów realizowanych na indywidualne zamówienie.

W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady na formularzy reklamacyjnym i kserokopią faktury VAT.

W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów przesyłki do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji/zwrotu.

Postanowienia końcowe

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Wszystkie transakcje z wykorzystaniem płatności kartami, sa realizowane przez zewnętrznego partnera. Nie pobieramy ani nie utrzymujemy żadnych informacji związanych z kartami płatniczymi naszych klientów. Wszystkie informacje są bezpiecznie transmitowane poprzez protokół SSL do autoryzowanego serwera rozliczeń firmy Platnosci.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.